GRAD   ŽUŽEMBERK


Na kratko o graščini

   Grad Žužemberk (Seisenberg), ki se strmo dviguje nad Krko, je v zgodovinskih virih omenjen šele leta 1295 (kot castrum Seusemberch), ko ga je Hainzelin de Mahrenfels, graščak na Lupoglavu v Istri, prodal goriškemu grofu Albertu, vendar je stal prvotni romanski stolpasti grad gotovo vsaj že sredi 13. stoletja, upravljali pa so ga gospodje Seisenbergi. V goriških rokah je bil do leta 1374, ko so ga podedovali Habsburžani in ga kot deželnoknežji fevd dajali v zakup ali zastavo. Že leta 1469 so gesloss Sewsenberg dobili v najem Auerspergi, nato pa je cesar Ferdinand leta 1538 prodal grad bratoma Juriju in Wolfu Engelbertu Auerspergoma. Konec 16. stoletja je grad pogorel in so ga obnovili. Od takrat tudi izvira njegova današnja podoba. Grad je bil naseljen do leta 1890, po prvi svetovni vojni pa so ga Turjačani skušali prodati, ker so obupali nad visokimi stroški za vzdrževanje propadajoče stavbe. Leta 1934 je bil Žužemberk v tako slabem stanju, da so Auerspergi razkrili strehe, stebre arkadnih hodnikov in druge kamnoseške obdelane stavbne člene pa prepeljali v dvorec Soteska. Leta 1945 je bil grad v bojih z Nemci požgan, srednjeveško jedro Žužemberka je bilo uničeno, ohranjeno pa je njegovo renesančno obzidje s stolpi, ki ga že vrsto let obnavljajo.

nazaj
© M. Hribar avg. 2004