ZOISOV GRAD slike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Bohinjski dvorec ali Zoisov grad (Wochein) – 17. stoletje

Kot zatrjuje Valvasor, so bili rudniki in fužine v Bohinju že od nekdaj v posesti Locatellijev, ki so v Bistrici postavili tudi lepo stavbo. V njegovem času jih je posedoval Vincenc Locatelli, pozneje pa so prišli v roke rodovine Zois. Vdov aKarla Zoisa Serafina jih je leta 1868 prodala skupaj z dvorvem Kranjski industrijski družbi, ki je leta 1891 ugasnila zadnjo prč. Danes je v preurejeni stavbi hotel Grad. Valvasorjeva veduta prikazuje dvoinpolnadstropno, na pročelju petosno stavbo, pozidano na pravokotni talni ploskvi, z enako visokima pravokotnima stolpičema ob bokih in izzidkom na začelju. Takšen je Zoisov grad v temeljnih obrisih še danes, vendar so vsi arhitekturni členi spremenjeni. Okna so povečana, ostala so brez pravokotnih kamnitih okvirjev, ki so jih nadomestile v beli brizgani fasadni omet vmeščene okenske police in karnise iz umetnega kamna. Novejša sta tudi portala na sicer še vedno petosnem pročelju in na začelju.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009