DVOREC        ZEMONONa kratko o dvorcu
Na griču tik pred Vipavo stoji imenitno obnovljeni dvorec Zemono (Belvedere), ki so ga po letu 1683 pozidali grofje Lanthieriji iz prvotne vinske kleti in ga uporabljali kot letni in lovski dvorec. Poznorenesančna stavba v beneškem slogu ima kvadratni tloris, obdana pe je s stebriščnimi arkadami, nad katerimi se dviguje osrednji del dvorca. Skoraj vsi prostori so bogato poslikani s freskami, še posebej izstopa velika dvorana. Po drugi svetovni vojni je v dvorcu živela družina Preželj, v zgradbi pa so bila tudi skladišča.
  

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar maj 2006