GRADIČ ŽELEZNE DVERI

Na kratko o gradiču
      Gradič Železne dveri (Eisenthor) – 17. stoletje

V času vladavine Marije Terezije so imeli v lasti grad Železne dveri (zid, kot ga imenujemo domačini) Benediktinci, pozneje so se lastniki menjavali. Vedno je slovel po vrhunskih vinih. Med drugo svetovno vojno so ga preuredili v rezidenco, namenjeno nemškemu feldmaršala Goringu. Ttakrat so v gradič napeljali vodovod, elektriko, telefon in uredili cesto. Pozneje je oblast večino tega uničila. V gradu je imela po vojni sedež kmetijska zadruga.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec. 2009