GRAD   ZBELOVO
Na kratko o gradu

   Na strmem hribu na Zbelovski gori so razvaline gradu Zbelovo (Plankenstein), sedeža
zbelovski vitezov, sprva ministerialov Konjiških gospodov, na to pa Liechtensteinov. Leta 1202
je omenjen Walter de Wlancistaine, grad pa neposredno šel leta 1428 kot vest Plankenstein. Za
gospodi Liechsteinskimi so bili lastniki gospoščine Metzi, leta 1439 pa so grad zasedli Celjani.
Po smrti Ulrika Celjskega je Zbelovo postalo deželnoknežja last, leta 1580 pa so ga kupili grofje
Thurn. Konec 16. stoletja so grad opustili in je kmalu razpadel. V mogočnih razvalinah izstopajo
ostanki palacija z ohranjenimi svetlobnimi linami ter poznejših, poznogotskih poslopij.          nazaj   

© M. Hribar jul. 2007