ZAJČJI   GRADslike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Zajčji grad - Garzarollijev gradič (Gazzarollshof) - 18. stoletje (Podnanos)

   Ob cesti proti Orehovici na robu Podnanosa stoji velika enonadstropna stavba z obzidjem in vhodnim portalom, verjetno naslednica prvotnega dvora Podbrje (Podberie) in poznejšega Garzarollijevega gradiča (Garzarollshof). Je v razmeroma skriti legi. Grad je bil verjetno zgrajen v zadnji četrtini 17. stoletja, leta 1718 so mu obzidali dvorišče. Je dobro ohranjen primer arhitekture vaškega dvorca. Gre za nekdanjo pristavo Rosenecka, ki jo je po delitvi Garzarollijevega imenja leta 1760 podedoval Janez pl. Garzarolli. Kmalu so jo pridobili Schiwitzhofni z bližnjega Rosenecka, leta 1845 pa dedovala Marija Kavčič, rojena Schiwitz. Po nekaterih podatkih pa je bil grad nekdaj menda last kneza Porzie. V takoimenovanem »Zajčjem gradu« je danes domačija Tavčarjevih, ki so grad kupili v drugi polovici 19. stoletja. Stavba je bila v preteklosti tudi last družine Zajec, po kateri naj bi grad dobil ime. Grad ima podkvasto obliko, kateri je na južni strani priključen še kuhinjski del s kaminom. Na vhodnem pročelju je lopa, ki tvori nekak predprostor v stanovanjske dele. Zanimivost notranjščine je zbirka oblazinjenega pohištva, keramične, kovinske in steklene posode ter okrasnih predmetov iz 18. in 19. stoletja. V levem, izstopajočem delu stavbe sta v prvem nadstropju ohranjeni strelni lini. S prizidanega kuhinjskega dela se zelo strmo ob steni dviguje kaminski vrh, ki je, kot tudi vsa ostala stavba, krit s korci.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan. 2010