GRADIČ VRHOVOslike: Irena K.

Na kratko o gradiču
      Gradič Vrhovo (Feihof) – 16. stoletje (Orehovica pri Novem mestu)

Lastnik vrhovske gospoščine v 16. stoletju Baron Ivan Wernegkh je leta 1533 pozidal dvorec Vrhovo – Feihof. Med kasnejšimi lastniki je bil sorodnik Wernegkhov baron Vid Jakob Taufferer omenjen leta 1699 in Volf Sigmund pl. Diennersberg po letu 1709, leta 1730 je dobil Vrhovo za doto hrvaški podban Adam Nikolaj Ilijašič, leta 1773 je gospoščino kupil grof Leopold Hohenward, za njim so bili graščaki Leopold pl. Herberstein, leta 1810 Diettrich in Sigmund Jugovic, leta 1854 je Vrhovo podedovala Justina Marija Schwinger, leta 1869 pa ga je kupil ljubljanski pivovarnar Janez Kosler. Po njegovi smrti sta Vrhovo podedovali njegovi hčerki Marija Ana Hollegha in Helena Schoppl pl. Sonnenwalden. Pred drugo svetovno vojno je bil dvorec v posesti rodbine Rudež in sorodnikov Schopplov. Zdaj so v njem stanovanja.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec. 2009