GRAD    VRBOVEC (NAZARJE)

Na kratko o gradu

Muzej Vrbovec, muzej gozdarstva in lesarstva, je prostore za svoje delovanje dobil v gradu Vrbovec, ki stoji na sotocju Drete in Savinje v Nazarjah. V listinah ga najdemo z nemškim imenom Altenburg, slovensko ime Vrbovec pa je star slovenski izraz, ki pomeni "v vrbovju". Prvotni grad, pozidan na skalni kopi sredi kompleksa, je nastal vsaj v prvi polovici 12. stoletja, današnjo obliko pa naj bi dobil okoli leta 1480. Med lastniki gradu se omenjajo oglejski patriarh, Vovbržani, grofje Celjski in Habsburžani, dokler ga leta 1615 ne kupi ljubljanska škofija in obdrži v svoji režiji vse do druge svetovne vojne. Leta 1944 je grad unicil požar, ki so ga podnetili partizani. Po koncu vojne so grad le delno obnovili, pred propadom pa ga je rešilo Gozdno gospodarstvo Nazarje, ki se je v letih 1988 - 1992 odlocilo za popolno obnovo. Prvotno je grad služil kot sedež uprave oglejskih posesti, potem je nudil bivališce raznim fevdalnim družinam, nekaj casa pa je bil sedež oblastnih organov. Že pred prvo svetovno vojno je bil v gradu del uprave škofijskega posestva, ki se je kasneje postopoma širila. V tridesetih letih 20. stoletja je v gradu deloval tudi delavski konzum in nekaj casa tudi delavska hranilnica. Danes so v gradu upravni prostori Obcine Nazarje, številna zasebna podjetja, gozdarske institucije tega obmocja, gostišce in novo odprti muzej gozdarstva in lesarstva.vir podatkov: internet: www.nazarje.si


          nazaj

© M. Hribar feb. 2006