GRAŠČINA        VOLČJI     POTOKNa kratko o gradu

   Tik pod grajskim gričem so Raumschüssli v začetku 17. stoletja pozidali graščino Volčji potok (Wolfsbach), lepo dvonadstropno stavbo pravokotnega tlorisa, ki so jo za njimi imeli že omenjeni lastniki volčjepotoške gospoščine. Leta 1882 je Volčji potok kupila rodbina Souvan. V lasti Souvanov, ki so popolnoma predelali graščinsko poslopje in ga modernizirali, je bil Volčji potok do konca 2. svetovne vojne. Leta 1944 so graščino požgali partizani. Danes je ohranjena le lepo obnovljena nekdanja grajska kapela.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar maj 2006