Č gradovi v Sloveniji - grad Volčji potok


GRAD        VOLČJI     POTOKNa kratko o gradu

   Na griču, ki ga oklepa arboretum, so skromne razvaline gradu Volčji potok (Wolfspüchell), prvič omenjenega leta 1220, ko v zgodovinskem viru srečamo viteza Hermana de Wolspacha. V začetku 16. stoletja je bil grad last Mihaela pl. Iggerja, za njim pa se je v gsopoščini zvrstilo več plemiških rodbin, med njimi baroni Raumschüssli, pl. Posarelliji, grofje Hohenwarthi , Lambergi in drugi. Grad je bil razvalina že sredi 17. stoletja, Valvasor ga je upodobil kot večnadstropno poslopje s štirioglatimi stolpi na vogalih ter močnim obzidejm z okroglimi obrambnimi stolpi.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar maj 2006