VOLAVŠKOV GRADIČslike: Irena K.

Na kratko o gradič
      Graščinska pristava Volavškov gradič – 17. stoletje

Grajska pristava, ki jo je leta 1904 kupil kmet in gostilničar Franc Volavšek iz Šmarja pri Sevnici, je po njem prevzela svoje ime - Volavškov gradič. Kot gospodarsko poslopje je sodila k rekštanjskemu gospostvu, katerega sedež je bil v Teriški vasi, vendar pa sama nikoli ni imela statusa fevdalnega dvorca, središča gospostva. Vse tovrstne interpretacije, kot tudi oznake a lá Novi Rekštanj in podobno, temelje na napačni interpretaciji Valvasorjevega sporočila. Prav tako sporni so tudi nekateri drugi podatki v zvezi s to stavbo, n. pr. o tem, da so bili v njej sodni procesi z mučilnimi napravami. Od leta 1980 dalje je ‘gradič’ v posesti Volavškove dedinje Alojzije Erjavec. Gradič je štiritraktna, s strmimi opečnimi strehami krita stavba s kvadratičnim notranjim dvoriščem. Svetlobne in prezračevalne odprtine, kolikor so avtentične so strogo funkcionalne. Novejša okna v vzhodnem, v nadstropju za stanovanje namenjenem traktu, so preprosta, pokončnopravokotna, brez kamnitnih okvirov. Zaradi pomankanja slogovno opredeljivih sestavin je nastanek stavbe težko časovno natančno opredeliti, vendar njena zasnova kaže na 17. stoletje. Potemtakem je sočasna s komaj lučaj oddaljeno Teriško graščino, h kateri je nekoč sodila.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec. 2009