DVOREC   VOGRSKOslike: Irena K.

Na kratko o dvoru
      Dvorec Vogrsko ali Bosizijev grad (Ungerspach) – 16. stoletje

   Grof Janez Andrej Paradeiser je verjetno že leta 1902 iz prvotnega deželnoknežjega dvora pozidal dvorec Šikulje oz. Škule (Scheckelhoff). Kmalu zatem, verjetno leta 1620, je Šikulje kot doto dobil Janez pl. Haller, nato pa so stavbo kupili baroni Rossettiji in posestvo priključili gospošcini Školj. Leta 1802 je baron Bernard Rossetti prodal posestvo in stavbo Kraški dvorni kobilarni in do prve svetovne vojne je bila v njem podružnica Lipice. Med drugo svetovno vojno so stavbo požgali Nemci. Po vojni so jo obnovili.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan. 2010