GRAD   VELIKA  NEDELJANa kratko o gradu

    Poleg cerkve sv. Trojice v Veliki Nedelji stoji grad Velika Nedelja (Gross Sonntag), ki ga je v drugi polovici 13. stoletja pozidal nemški viteški red. Grad je omenjen šele leta 1321 kot haus Suntag, do konca druge svetovne vojne pa je bil v posesti viteške komende. V lepo obnovljenem gradu so zdaj stanovanja, manjša muzejska zbirka in arhiv. Prvotno stavbo je med letoma 1612 in 1620 komtur baron Markvard Eghk temeljito prezidal, v prvi polovici 18. stoletja pa so grad baročno predelali. Od takrat tudi izvira sedanja podoba Velike Nedelje, štiritraktne dvonadstropne zasnove z okroglimi ogelnimi stolpi.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006