DVOREC VITANJE
Na kratko o dvorcu

   V starem trškem jedru Vitanja je že leta 1404 stal krški dvor, ki so ga v 16. stoletju prezidali v dvorec Vitanje, baročno predelali pa sredi 18. stoletja. Leta 1783 ga je od škofije kupil baron MArija Jožef Diennersberg, med poznejšimi lastniki pa so omenjeni še vitezi Lenzendorfi, dokler ni po letu 1819 prešel v meščanske roke. Dolga leta so ga imeli rodbina Mulley in sorodniki Steinauerji, pred drugo svetovno vojno pa veleposestnik Kušar. Zdaj je v mogočni dvonadstropni stavbi s prizidanim novejšim trektom občina.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar avg. 2008