NOVI   GRAD VITANJE - Krajnikov grad
Na kratko o gradu

   Na strmem grebenu hriba nad naseljem na drugem bregu Hudinje so razvaline novega vitanjskega gradu (Weitenstein), ki ga domačini po posestniku imenujejo Krajnikov grad. Pozidan je bil sredi 14. stoletja, v zgodnjegotski dobi, upravljali pa so ga krški ministeriali vitezi Vitanjski, nato pa gospodje Auerji, Lindeški, Schrotti, Wagni, Gačniki in drugi. V skromnih grajskih razvalinah izstopajo ostanki gotskega stanovanjskega palacija. Grad, prvič je neposredno omenjen leta 1404 kot nouum castrum Witenstein, so opustili po letu 1748, ko je vanj udarila strela, kamenje pa so porabili za gradnjo trških hiš.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar avg. 2008