STARI   GRAD VITANJE
Na kratko o gradu

   Stari grad Vitanje (Weitenstein), so pozidali krški škofje na skalni pečini, ki se strmo dviga nad levim bregom Hudinje južno od istoimenskega naselja. Že leta 1107 je omenjen vitanjski vitez Marchwart de Witenstain, kar kaže, da je bil grad pozidan v zgodnji romanski dobi in da sodi med najstarejše gradove na Slovenskem. Leta 1201 je bil poškodovan med potresom, a so ga obnovili. Do leta 1429 so ga upravljali vitanjski vitezi, nato pa kastelani s sosednjega, novega gradu. Stari vitanjski grad so verjetno opustili po potresu leta 1511. Do še mogočnih grajskih razvalin, v njih izstopa mogočen bergfried , nas pripelje ohranjena strma, v skalo vsekana grajska pot. Po posestniku pravijo razvalinam Goležev grad.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar avg. 2008