DVOREC  VISOKO
Na kratko o dvorcu

   Dvorec Visoko pri Poljanah, omenjen v 14. stoletju kot Wizzoch, je bil sprva lovski dvorec loške gospode, nato pa je leta 1650 prešel v kmečke roke (rodbina Kalan). Na Visokem 242 let gospodari 11 lastnikov Kalanovega rodu. Dvorec Visoko je v sedanji zasnovi dogradil v 19. stoletju Janez Kalan. Leta 1893 ga je kupil dr. Ivan Tavčar, ki se je rodil leta 1851 v Poljanah in je bil leta 1923 pokopan v Poljanah. Preteklost in usoda Visokega je popisana v povesti Visoška kronika. Sedaj je dvorec prazen.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar mar. 2008