GRAD    VIŠNJA GORA (WICHSELSBERG)Na kratko o gradu

Nad Višnjo Goro so razvaline nekdanjega gradu ( castellum Wichselberg ) iz 12. stoletja. Tu je bil sedež grofov Višnjegorskih, ki so ob pomoci oglejskega patriarha Peregrina I.ustanovili stiški samostan (1136). Od gradu je najbolj ohranjen romanski stolp in del obzidja z manjšim stolpicem. Z gradu je lep razgled, ki sega vse do Alp. Razgled tudi nadzorno prikaže nekdanjo strateško lego gradu in same Višnje Gore.

vir podatkov: internet: www.burger.si


          nazaj

© M. Hribar feb. 2006