BAUMKIRCHNERJEV        TURNNa kratko o gradu

  V neposredni bližini kamnitega mostu čez reko Vipavo je leta 1342 Herhlin Kranspergar sezidal stolpast grad. Ko je za iz oglejskih rok prešel v habsburško posest, so ga dobili BAumkirchnerji in takrat je dobil sedanje ime - Baumkirchnerjev turn. V posoeti rodbine je ostal do leta 1471, ko so barona Andreja Baumkirchnerja, ki je bil na čelu velike zarote štajerskega plemstva proti cesarju, isto leto v Gradcu obglavili. Grad so zatem upravljali deželnokranjski oskrbniki in zakupniki, med njimi omenimo le Jurija Galla, ki je imel Baumkirchnerjev turn v zastavi v prvi polovici 16. stoletja. Leta 1624 je grad kupil grof Lanthieri in v lasti te rodbine je ostal do konca prve svetovne vojne. Danes je ohranjeno manjše poslopje, del obzidja s portalom in okrogli obrambni stolp.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar maj 2006