GRAD    VIPAVANa kratko o gradu

    Na griču Stari grad nad Vipavo so mogočne razvaline gradu Vipava (Alt Wippach), ki so ga v 12. stoletju pozidali oglejski patriarhi, Leta 1154 je omenjen vitez Wiluiuns de Wippach, grad pa šele leta 1275 kot castrum Wipaci superioris. Vipavski vitezi so na gradu gospodovali do srede 14. stoletja, nato pa je kot deželnoknežji fevd pogosto menjal gospodarje. Na njem srečamo viteze Rihemberške, gospode Šneperske s Snežnika, gospode Belopeške, pa Celjske grofe in od leta 1487 barone Herbersteine. Za Herbersteini so stari vipavski grad imeli grofje Thurn, plemiči Edlingi, grof Thrillegkh in končno grofje Lanthieriji. Grad je razpadel v 17. stoletju. Razvaljeni ostanski romanskega gradu z izjemno debelimi zidovi kažejo na pravokotni tloris grajskega objekta z dvema palacijema in mogočnim obrembnim stolpom, ki ga je obdajalo močno obzidje.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar nov. 2006