GRAD   VINICANa kratko o gradu

    Po Valvazorjevih besedah je grad Vinico (Weinitz) leta 1082 baje prinesla Katarina Žovneška za doto Konradu Auerspergu, 1227. leta pa so ga pridobili Laaserji iz Loža, vendar se Vinica v srednjeveških virih ne omenja. Poznejši lastniki gradu so bili grofje Frankopanski (okoli leta 1500), pl. Thurni in Semeniči, grofje Burgstalli in od srede 18. stoletja baroni Gusiči, leta 1851 ga je kupil Frand pl. Friedau, v drugi polovici 19. stoletja Avstrijska alpska rudarska družba, nato pa zagrebčan Hinko Grünwald, ki je leta 1891 graščinsko posest razparceliral in jo po kosih prodal domačinom. Grad je kupil Viničan Miha Malič, nato učitelj Jože Bergant, od leta 1925pa je precej predelano poslopje last rodbine Mihelič. Ohranjeno so še nekateri poznogotski arhitektruni členi, tako portali in okna, pa tudi grajska kapela.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar nov. 2006