GRAŠČINA  VILTUŠ
Na kratko o graščini

   Leta 1587 so baroni Herbersteini kupili Viltuško gospoščino in isto leto pod grajskim gričem pozidali skromno dvonadstropno graščini Viltuš, iz katere je pozneje nastal imeniten dvorec. Nadaljni lastniki so bili grofi Starhemberg, od leta 1681 do 1794 grofje Rabatta, v 19. stoletju baroni Lannoy in njihovi sorodniki vitezi Carnerji, leta 1883 je Viltuš kupil Jakob Bade, do konca druge svetovne vojne je bila last rodbine Magerl. Med drugo svetovno vojno so bili v dvorcu gestapovski zapori, donedavna pa dom ostarelih občanov. Sedja je stavba prazna. Viltuš je bil večkrat prezidan, dozidana so bila nova poslopja, v začetku prejšnjega stoletja pa je bil prenovljen v tudorskem slogu. Dominira osrednje gosposko poslopje s prizidanim mogočnim štirioglatim stolpom z ogelnimi pomoli.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar feb. 2008