DVOREC TURNslike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Dvorec Turn – 16. stoletje (Radeče)

Že sredi 15. stoletja je v Radečah stal stolpast dvor, ki ga je Karel pl. Višnjegorski leta 1575 predelal v dvorec Turn (Thurn unter Ratschach), imeli pa so ga vsakokratni zakupniki ali lastniki radeške gospoščine. Prvotni dvor je radeški meščan Mihael Pozer leta 1535 prodal Margareti pl. Sauer, leta 1573 pa ga je Viljem pl. Lamberg izročil Karlu pl. Weixelburgu. Leta 1581 je Ana Strasser radeški Turn prodala Juriju Raffingerju, leta 1608 ga je kupil Janez Jožef pl. Gnedic, leta 1643 pa priženil Andrej Pressinger. V lasti sorodnikov Pertiničev in Anzingerjev je bil Turn do leta 1677, ko ga je pridobil baron Andrej Danijel Mordachs. Od Mordachsov so Turn kupili ljubljanski avguštinci, leta 1784 je bil podržavljen, po letu 1827 pa se je zvrstilo več lastnikov. Od leta 1934 so bile v dvorcu usmiljenke sv. Vincencija, pozneje ambulanta, zdaj pa so v njem stanovanja.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec. 2009