GRAD   TURNIŠČE   slike: Irena K.

Na kratko o gradu
         Grad Turnišče (Tuernes) – 15. stoletje - Ptuj

   Dvorec je naslednik gradu Pogrenja. Prvič se omenja leta 1441 kot Tuernes. V 16. stoletju je bil v posesti Szekelyjev oz. njihovih dedičev. Posest je nato pred letom 1626 prešla v roke Herbersteinov, leta 1676 si je dvorec pridobila Suzana E. Thurn, ki je s svojim sinom Johanom Maksimilijanom grofom Thurn-Valsassina pozidala sedanjo stavbo. Kasneje je bila gospoščina zasežena in leta 1729 prodana baronu Anselmu pl. Fleischmannu, kasneje pa so se lastniki hitro menjavali. Po drugi svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana. Med leti 1953 in 1980 je bila v stavbi poljedelsko – živinorejska šola.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jul. 2010