STARI  GRAD  TURJAK    Ena najmočnejših plemiških rodbin na Kranjskem, vitezi Auerspergi, kasnejši grofje in knezi, je verjetno že konec 11. stoletja pozidala stari grad Turjak (Auersperg), katerega razvaline so na skalnem pomolu nad želimeljsko dolino, lučaj pod njegovim naslednikom vrh hriba. Stolpasti grad je bil prvotno bivališče nemških fevdalcev Auerspergov, ki so izumrli sredi 13. stoletja in so jih nasledili njihovi služnostniki (ministeriali), ko so prevzeli njihovo posest in rodbinsko ime. Stari grad je razpadel v 15. stoletju, vendar so Auerspergi že dve stoletji prej bivali v novem gradu nad njim. Prvič so Turjačani omenjeni v zgodovinskih virih leta 1162 (vitez Engelberus de Vrsberch), turjaški grad leta 1220 (castrum Owersperch), oba gradova pa še kasneje, leta 1318 (Ursperg)

vir: knjiga Ivan Jakič: Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem
          nazaj

© M. Hribar nov. 2006