TIVOLSKI    GRAD  (Ljubljana)

Na kratko o gradu

V 13. stoletju je nad sedanjim dvorcem stal obrambni stolp ali Turn, last mestnega poveljnika Jorga Alpfaltrerja. Ob brezuspešnem obleganju Ljubljane je stolp leta 1448 požgala vojska grofa Ulrika II. Celjskega. Baron Apfaltrer je kasneje sezidal gradič Podturn, prednika današnjega dvorca. Leta 1601 so ga kupili jezuiti, ga podrli in na njegovem mestu sezidali nov dvorec, na katerem so uredili letovišče zase in svoje dijake. Pozneje je grad prešel v last cerkve in nato deželnih stanov. Leta 1835 je Kazinsko društvo ob gradu odprlo poletno zabavišče z gostilno in kavarno. Takrat so gradu nadeli ime Tivoli. Leta 1852 je grad kupil cesar Franc Jožef in ga prepustil maršalu Jožefu Radetzkyju v dosmrtno last. Grad so ob tej priložnosti prenovili, med ostalim so izdelali njegovo klasicistično fasado ter uredili nove poti in nasade, ki so bili dostopni tudi javnosti. Leta 1865 je grad kupilo mesto. V tem času je bil zgrajen bazen z vodometom in stopnišce z slovitimi litoželeznimi kipi psov brez jezikov. Kipe je okrog leta 1870 izdelal kipar Anton D. Fernkorn. Vse do leta 1967 so bila v Tivolskem gradu stanovanja, danes pa je v njem Mednarodni grafični likovni center z izjemno zbirko slovenske in evropske grafike. V dvorcu so na ogled tudi priložnostne razstave.


vir podatkov: internet: www.ljubljana.si


          nazaj

© M. Hribar jan. 2006