GRAD   TURN   slike: Irena K.

Na kratko o gradu
         Grad Turn (Turris) – 13. stoletje - Hrastovec pri Velenju

   Grad Turn so pozidali gospodje Kunšperški, upravljali pa njihovi vitezi. Leta 1207 je omenjen vitez Richero de Turre, leta 1250 kunšperški vitezi Engelbert, Gundakar in Oton, leta 1255 Rudolf, leta 1257 Gundakar in leta 1278 Leopold. Leta 1296 so Turnski prodali svoj delež drofom Vovbrškim, po katerih so ga leta 1322 podedovali svobodni gospodje Žovneški in ga podelili v fevd svojim vazalom Tuenskim. Leta 1439 je grad razdejal Jan Vitovec, vendar so Turn kmalu obnovili. Ker so Celjani izumrli, je bil deželnoknežji, do leta 1510 so bili na njem Turnski, nato vitezi Heriči od leta 1516. Leta 1535 so grad zasedli uporni kmetje. Pred drugo svetovno vojno je bil lastnik gradu vitez Komersynsi. Danes so v razpadajočem gradu stanovanja.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jul. 2010