GRADIČ TERIŠKA VASslike: Irena K.

Na kratko o gradiču
      Gradič Teriška vas (Tarischenhoff) – 17. stoletje

Ernest Engelbert pl. Merherič-Fabjanič je tik pred koncem 17. stoletja, leta 1696 pozidal graščino Teriška vas (Ruckenstein ali Tarischenhoff). Leta 1718 je gospoščino kupil dr. Ignac Pavel Eržen, leta 1723 pa Volf Engelbert pl. Buseth. Baroni Busethi, ki so Teriško vas imeli do leta 1826. Od leta 1826 do leta 1858 je bil lastnik Teriške vasi grof Franz Hohenwart, od leta 1858 baron Ludvik Valois, nato pa so se, kot lastniki gospoščine zvrstili Edvard Junger iz Kopenhagna, kupil jo je leta 1869, Engelina Alida Grote-Kruseman od leta 1870, Prokop Pollak od leta 1873, rr. Gustav Maurer od leta 1878. Leta 1902 so graščino kupili Matija Hočevar iz Velikih Lašč ter Franc Pirker in Jožef Klun iz Ribnice. Od leta 1907 do druge svetovne vojne so bili v graščini selezijanci, po vojni je bila nacionalizirana in je bila v njej šola, kasneje pa so bili v njej poslovni prostori tovarne oblačil Jutranka
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec. 2009