DVOREC   SV.  HELENA
Na kratko o dvorcu
   V Kamnici stoji blizu cerkve sv. Helene dvorec S. Helena (S. Alena), ki ga je konec 16. stoletja
pozidal nemški viteški red, v 17. stoletju pa je bil njegov lastnik grof Serau. Stoletje zatem je dvorec
prešel v meščanske roke in po enem od posestnikov dobil ime Žerjavov grad. Med obema vojnama je bil last
častnika Doložana, zdaj pa so v zanemarjenam poslopju stanovanja          nazaj   

© M. Hribar jan. 2007