DVOR   STUDENOslike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Dvor Studeno, Tabor, Na tabru (Kaltenfeld, Studenu) - 13. stoletje (Studeno pri Postojni)

   Studeno (Caltenveld, Caltenfeld ali Mrzlo polje) je prva vas v Hrenoviški župniji, ki jo omenjajo stare listine. V Studenem je imel najmanj od leta 1162 posest stiški samostan, leta 1177 pa je tudi istrski grof Majnhard podelil svojo posest v Studenem stiški cerkvi in samostanu. To si je dala stiška cerkev potrditi leta 1215 po papežu Inocentu III. Že F. Rupnik je dejal (1935), da naziv Studeno kaže nazaj na staroslovansko dobo. Lega vasi tik ob stari rimski cesti, dolga poselitvena kontinuiteta in podatek o Studenem kot prvi vasi, ki jo omenjajo pisni viri, pa to Rupnikovo trditev še okrepita. Domacini znajo še vedno razložiti, da je vas dobila ime po prvotnem naseljenem ljudstvu iz vzhoda. V 13. stoletju je bil na Taboru postavljen srednjeveški dvor stiškega samostana, ki je imel v lasti 12 kmetij v Podgori. Tu so pretovarjali trgovsko blago (predvsem sol in vino za potrebe samostana) - od morja do Studenega in dalje do Sticne. V 15. stoletju pa so dvor zaradi pogostih turških vpadov obdali z obzidjem. Pri izkopavanjih so našli arhitekturne ostanke dvora, keramiko, železne žebljicke, železne osti pušcic, masivne železne krogle za praco. V Zgodovini Hrenoviške župnije (1935) najdemo tudi podroben opis Tabora: »Tak tabor je bil v Studenem: štirioglat stolp, ki je meril 9,5 metrovv kvadratu, obdan okoli in okoli z zidom kakih 15 metrov v kvadratu. Na vzhodni strani je bil na vsakem voglu en ozek stolp.«. Na Taboru je bil torej srednjeveški dvor, z znacilno obliko fevdalnega gospostva cerkvene in samostanske posesti. Verjetno je bil dvor zgrajen že pred 13. stoletjem, saj povsod okrog Studenega naletimo na srednjeveško keramiko datirano vse od 11. stoletja dalje.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan. 2010