DVOREC      STRMOLNa kratko o dvorcu

    Na vzpetini nad potokom Draganja ob Rogatcu stoji dvorec Strmol (Stermol), naslednik prvotnega stolpastega dvora iz 15. stoletja. Mogočno trinadstropno poslopje, v katerem so danes stanovanja, so imeli v fevdu vitezi Strmolski iz Cerkelj na Gorenjskem, nato pa se je zvrstilo veliko lastnikov. Prek 100 let so imeli Strmol baroni Reisingi, po letu 1730 grofje Petazziji, v prvi polovici 19. stoletja grofje Attems, od leta 1845 do konca druge svetovne vojne pa knezi Windischgrätzi.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006