GRAD     STRMOLNa kratko o gradu
      Grad Strmol (Stermol) leži na manjši vzpetini pod Dvorjanskim hribom blizu Cerkelj. Dvor (hoff zu Stermul) je omenjen leta 1287, istočasno s strmolskimi gospodi, grad pa prvič leta leta 1479, ko ga je cesar Friderik III. podelil v fevd Juriju Rainu. Prvotni lastniki so bili vitezi Strmolski, nato pl. Raini, baroni Ruessensteini in Lovrenc pl. Wolvitz, leta 1768 pa je Strmol kupil baron Michelangelo Zois in ga že naslednje leto oddal Francu Dietrichu. Leta 1843 je grad kupil Alojz Urbančič, leta 1899 Jožef Jenko, nato pa ga je imela rodbina Fuchs, od leta 1937 do konca druge svetovne vojne pa industrialec Lado Hribar iz Ljubljane. Po vojni so Stermol nacionalizirali in je postal protokolarni objekt. Današnja podoba gradu z mogočnim osrednjim stolpastim poslopjem in štirioglatimi stranskimi stolpi je nastala po prezidavah v 16. i 17. stoletju. Ruessensteini so tudi uredili grajsko okolico, kjer je bil park z ribniki. Vrtne plastike in atlanta ob vhodnem portalu izvirata z gradu Zalog pri Moravčah.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006