GRAD   STOPNIK  (HEGGENBERG)
Na kratko o gradu
   Leta 1188 je omenjen vitez Wulfing de Hekinberch, ministerial gospodov Kunšperških na gradu
Stopnik
(Heggenbeg), katerega razvaline so na griču nad istoimenim zaselkom pri Vranskem. V 14.
stoletju so Stopnik kupili gospodje Ptujski, po letu 1456 pa so grad kot deželnoknežjo posest upravljali
Safnerji, Egkelheimerji in vitezi Limbarski. Leta 1554 so Stopnik kupili gospodje Schrottenbachi in ga
imeli do konca 18. stoletja. Grad je bil opuščen v začetku 19. stoletja. Danes so ohranjena razvaline
renesančnega obodnega zidovja, k enemu od grajskih stolpov pa je prizidana stanovanjska hiše (domačija
"pri Grajski"). Legenda tudi pripoveduje, da naj bi bila grad Stopnik in cerkvica, ki se nahaja na vrhu
hriba Tabor, pod katerim je dvorec Burgstal, povezana s podzemskim rovom.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar junij 2007