GRAD    ŠTEBERKslike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Grad Šteberk (Steegberg) – 12. stoletje (Podštebenk pri Cerknici)

   Grad Šteberk – Steegberg je prvič leta 1274 (Stegberch), na njem so skoraj do 15. stoletja gospodovali Šteberški vitezi, oglejski fevdniki, kasneje pa vazali devinskih gospodov in goriških grofov ter fevdniki grofov Celjskih in Habsburžanov. Šteberški so imeli konec 14. stoletja tudi gradova Liubek in Gamberk, sorodstveno pa so bili povezani z Neuhausi, Snežniškimi, Apfaltrerji in Raubarji. Leta 1433 sta Nikolaj in Vigilus Šteberški sta gradova Šteberk in Gamberk prodala Habsburžanom, a je že leta 1444 Nikolaj zopet imel Šteberk v deželnoknežjem, Habsburškem fevdu. Le dve leti zatem so Šteberški izgubili svoj rodni grad, a so na njem še bivali, dokler niso izumrli. Zatem so Habsburžani oddajali šteberško gospoščino skupaj s Planino (Hošperkom) kot deželnoknežji fevd, upravljali pa so jo upravitelji. Grad so opustili v 16. stoletju, morda po katastrofalnem potresu leta 1511.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan 2010