GRAD    ŠTANJELOpis: Grad Štanjel predstavlja dominantni del starega naselja. Prvotno precej manjše srednjeveško poslopje v lasti Goriških grofov so v začetku 16. stoletja podedovali Habsburžani in ga dali v fevd grofom Cobenzlom. Razen kratke beneške zasedbe in posedovanja družine Coronini iz Kromberka so Cobenzli vladali Štanjelu vse do leta 1810, ko je družina izumrla. Nato je grad prehajal v roke številnih družin. Po letnicah na ohranjenih spominskih ploščah sklepamo, da so Cobenzli začeli grad preurejati leta 1583, današnjo baročno-renesančno podobo so mu dali okoli leta 1661, osem let kasneje pa so dvokrilno rezidenco sklenili z zapornim zidom in monumentalnim renesančnim portalom. V prvi svetovni vojni je avstrijska vojska v gradu uredila bolnišnico za oficirje. V času med prvo in drugo svetovno vojno je bil grad po zamisli in zaslugi župana Maksa Fabianija preurejen v osrednji prostor družbenega dogajanja; tu je bila občina, šola, knjižnica, zdravniška ordinacija, na grajskem dvorišču pa so se odvijali poletni plesi, koncerti in gledališke predstave. V drugi svetovni vojni je bil grad zaradi napada Narodno-osvobodilne vojske precej uničen, obnovitvena dela so se zacčla v drugi polovici 20. stoletja. Leta 1988 so v obnovljenem delu odprli galerijo s stalno zbirko priznanega slikarja in grafika Lojzeta Spacala , ob sobotah pa tu mladoporočenci sklepajo zakonske zveze. vir podatkov: http://vodnik.kras-carso.com
nazaj

© M. Hribar julij 2005