GRAD ŠREJBARSKI TURN
slike: Irena K.

Na kratko o gradu

   Šrajbarski turn (Thurn am Hardt) – 15. stoletje Grad Šrajbarski turn - Thurn am Hardt se leta 1436 omenja kot celjski fevd burg zum Hard, nekaj let kasneje pa kot stolp Turen am Hard. Prvotno poslopje je baron Janez Krstnik Valvasor v drugi polovici 16. stoletja predelal, leta 1581 pa ga je zapustil sorodnikom Petru, Mihaelu in Marku Mosconu. Leta 1563 je grad kupil grof Volf Engelbert Auersperg, a ga je že čez mesec dni prodal grofu Petru Zrinjskemu. Leta 1658 je Šrajbarski turn kupil grof Janez Herbert Auersperg, general v Karlovcu in v posesti Turjačanov je ostal do leta 1903, ko sta Šrajbarski turn kupila posestnika Karel Kotnik z Verda in Jožef Lenarčič z Vrhnike. Po prvi svetovni vojni je bil graščak pisatelj Friderik Gagern, zadnji lastniki pa so bili Trenzi s Šentjerneja, ki so leta 1938 grad preuredili v letovišče. Danes je v zanemarjenem poslopju še nekaj stanovanj.
          nazaj   

© M. Hribar dec 2009