GRAD  PORCIA  ( SCHLOSS   PORCIA - SPITTAL -A)
Na kratko o gradu

   
Prvi dokument, ki omenja naselje, datira v leto 1191, ko sta ortenburška grofa Hermann I and Otto II postavila bolnišnico (Spittl) in cerkev. Prvi trg je bil zasnovan leta 1242, leta 1457 pa so prebivalci dobili pravico do svobodne izbire sodnika in svetovalcev. Mesto sta v zgodovini unicila dva požara, leta 1522 in leta 1729. Špital je status mesta dobil pred vec kot 750 leti. V središcu mesta je grad Porcia, ki je obravnavan kot eden najpomebnejših renesancnih gradov v Avstriji. Leta 1533 ga je v slogu italijanskega palazza zgradil Gabriel von Salamanca-Ortenburg (1489–1539), zakladnik svetorimskega cesarja. Med letoma 1662 in 1918 je bil rezidenca grofov iz italijanskega kraja Porcia. Danes gosti letne festivalske prireditve klasicne gledališke komedije (Komödienspiele Porcia), v njem pa je tudi muzej lokalne zgodovine. Nasproti gradu stoji mestna hiša, bivša renesancna palaca plemiške rodbine Khevenhüller, zfrajena leta 1537. Poznogotska katoliška župnijska cerkev Marijinega oznanjenja je bila zgrajena leta 1584 na temeljih iz 13. stoletja. Spittl (bolnišnico), po kateri je mesto prejelo ime, je v bližini mosta cez recico Lieser v 16. stoletju ponovno zgradil Gabriel von Salamanca. Leta 1919 je bila med potekom koroškega plebiscita zacasni sedež koroške vlade. Od leta 1995 je v Spittlu srednja tehnicna šola Fachhochschule. Južno od mesta, v dolini reke Drave, leži vas Molzbichl, kjer so ostanki prvega koroškega samostana, ki ga je okrog leta 780 ustanovil bavarski grof Tassuki III in je bil opušcen v 10. stoletju. V bližini je majhen muzej, v katerem so razstavljeni mnogi arheološki predmeti koroškega izvora. V Špitalu se nahaja najvecja avstrijska privatna zbirka železniških modelov.
          nazaj   

© M. Hribar junij 2008