GRAŠČINA   ŠPITALIČ    (NEUTHAL)
Na kratko o graščini
   Pod Kozjim hribom v Špitaliču je vetrinjski samostan v 13. stoletju postavil hospic, ki so ga leta
1608 prodali Jožefu Thallerju. Thallerji so poslopje prezidali v graščino Špitalič (Neuthal),
dvotraktno dvonadstropno poslopje. Špitalič so leta 1635 oplenili uporni kmetje, požar leta 1755 pa je
graščino močno poškodoval. Takratni lastniki grofje Hohenwarthi so poslopje obnovili, kmalu pa je graščino
kupil grof Auersperg in gospoščino priključil gospostvu Križ pri Kamniku. Leta 1796 so Špitalič pridobili
baroni Apfalterji in v njihovi lasti je ostal do konca 2. svetovne vojne. Konec vojne je bila graščina
požgana, njene temelje pa je prekrila ruša.
O tem, da je na slikah res graščina, priča spominska plošča, ki je sicer že zelo prekrita z rastjem, a se
jo vseeno da videt.


vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar junij. 2007