DVOREC SOTESKA , HUDIČEV TURNGospodje Širski so sredi 15. stol. na levem bregu Krke sezidali stolpast dvor (omenjen 1454 kot turren Aynod), ki so ga grofje Gallenbergi med 1664. in 1670. letom prezidali v mogočen dvorec Soteska (Ainödt), enega najlepših predstavnikov pozne fevdalne arhitekture na naših tleh. Pozidan je bil v obliki pravokotnika z nadstropnimi dvoriščnimi arkadami in štirimi pravokotnimi ogelnimi stolpi, skozi tri portale v grajskem parku pa je vodila pot pot do štirikonhalnega paviljona z notranjmi poslikavami, ki jih pripisujejo mojstru Almanachu. Leta 1733 so Sotesko kupili grofje Auerspergi, jo za petdeset let (1743-1793) oddali grofom Lichtenbergom, natopa jo obdržali do konca II. svetovne vojne.
Baročni vrtni paviljon ("Hudicev stolp") je ohranjen, v njem pa so alegorične freske slikarja Almanacha.          nazaj

© M. Hribar, marec 2006