GRAD   ŠOŠTANJ - PUSTI  GRAD

Na kratko o gradu
   Stari šoštanjski Pusti grad (Schönstein), ki je bil sprva v posesti šentpavelskega samostana, se
posredno prvič omenja med leti 1193 - 1220, vendar so ga pozidali že sredi 12. stoletja. Na njem so gospodarile
razne plemiške družine. V prvi polovici 14. stoletja so ga podedovali Žovneški gospodje, po letu 1456 pa so ga
upravljali deželnoknežji oskrbniki. Med gospodarji so bili tudi grofje Celjski, ki pa so ga pred letom 1503
opustili. Grad je bil prvič omenjen v zgodovinskih virih leta 1318 kot purch Schonstain. V drugi polovici 15.
stoletja so ga razdejali Turki. Od nekdaj obsežne zasnove se je ohranil del obodnega zidovja, predvsem pa dobra
polovica mekdaj mogočnega, še vedno skorja do svoje prvotne višine segajočega stolpa, bergfrida, ki je varoval
dostop preko jarka v utrdbo. Stolp se odlikuje z izjemno lepo zidavo iz grobo obklesanih peščenčevih zidakov in
povdarjenimi ogelniki.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar junij 2007