GRAD    SOCERB
na kratko o gradu

   Na razgledni točki vrh skalnega Brega stojijo na prepadni steni razvaline gradu Socerb (Serff, San Servolo). Prvotno stoplasto utrdbo je verjetno kmalu po letu 1040 pozidal istrski mejni grof Ulrik Weimarski, v 13. stoletju pa so ga zasedli Benečani in ga imeli do leta 1511, ko sta Socerb zavzela tržaški kapitan Nikolaj Rauber in grof Krišdtof Frankopan. Cesar je socerbsko gospoščino podelil Rauberju, po njegovi smrti leta 1540 pa Martinu Cusmanu. V drugi polovici 16. stoletja so imeli Socerb v zakupu baroni Petazziji, ki os gospoščino kupili leta 1622, v začetku 18. stoletja pa prodali. Med graščaki so bili še markizi de Prie, baroni Salvai in markizi Montecuccolliji. Leta 1780 je grad uničila strela. V začetku 20. stoletja je Socerb kupil baron Dementius de Economo, ki je med letoma 1924 in 1925 temeljito obnovil zunanje zidove, renesančno obzidje in obrambni stolp. Danes je v gradu gostišče. Valvasor je Socerb upodobil kot dvokrilno dvonadstropno poslopje z rondelo na vogalu, z visokim vhodnim stolpom kvadratnega tlorisa in mogočno bastijo, ki sta varovala dostop do gradu po v skalo vsekanih stopnicah, močno obzidje na dveh izpostavljenih straneh pa je tvorilo veliko notranje dvorišče.

nazaj

© M. Hribar julij 2005