GRAD  SMLEDNIK
Na kratko o gradu

   Danes razvaljeni grad Smlednik, (Flednigg) je nekdaj varoval pomembno tovorniško pot, ki je iz savinskega ozemlja vodila proti Italiji. Leta 1181 je omenjen vitez Ebrhard de Flednic, grad pa osemnajst let pozneje (Fledinich). Utrdba je bila pomembna postojanka grofov Andechsov, nato Planinsko-Svibenskih gospodov, grofov Celjskih, po letu 1456 pa so si gospoščino pridobili Habsburžani. Za smledniškimi vitezi so bili kastelani na gradu Seebacherji, gospodje Črnomaljski in drugi. Habsburžani so gospoščino leta 1533 prodali Janezu Kacijanarju, nato pa po letu 1541 zastavljali najvidnejšim kranjskim fevdalcem: Auerspergom, Egkhom, Lambergom, Thurnom, Raspom in Paradeiserjem. Leta 1626 je smledniško gospoščino kupil baron Pavel Egkh, pa jo je kmalu prodal grofu Verdenbergu. Stari grad je bil močno poškodovan med potresom leta 1511, a so ga obnovili, v prvi polovici 17. stoletja pa opustili, ko so pozidali novo graščino v Valburgi. Deloma obnovljene grajske razvaline so na griču nad vasjo Smeldnik.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar mar. 2008