GRAŠCINA SMLEDNIK

Na kratko o grašcini

Kmalu po letu 1635 je grof Janez Krstnik pl. Verdenberg v vasi Valburga pozidal grašcino Smlednik (Flödnig) in tja prenesel sedež gospošcine. Današnja barocna podoba grašcine je nastala med letoma 1763 in 1779, ko so bili lastniki grašcine Pernburgi, od leta 1698 baroni Smledniški (von Flödnig). Pred njimi so bili lastniki grašcine Auerspergi. Leta 1795 so Smlednik kupili baroni Lazzariniji in ga imeli do konca II. svet. vojne. Po vojni je bila grašcina s posestvom nacionalizirana in dolgo casa je bil v njej vzgojni dom. Leta 1991 so grašcino vrnili baronu Francu Lazzariniju. V njej je poslikana viteška dvorana, v grajski kapeli pa izstopa apoteoza Franciška Asiškega.


vir podatkov: knjiga Gradovi, dvorci in grašcine na slovenskem - avtor Ivan Jakic


          nazaj

© M. Hribar marec 2006