DVOREC   SLIVNICA
Na kratko o dvorcu

   V Čreti pri Slivnici stoji dvorec Slivnica (Schleinitz), štiritraktno poslopje s štirimi
stolpi in z imenitnim pročeljem, ki je nastal iz prvotnega dvora, omenjenega leta 1428. V drugi po-
lovici 16. stoletja so ga hrvaški plemiči Koloniči prezidali v graščino, ki jo je varoval vodni jarek,
sedanjo romantično novogotsko podobo pa je poslopje dobilo okoli leta 1862. V 17. stoletju so bili
lastniki grofje Herbersteini, po letu 1738 grof Khuenburg, nato knez Poniatowsky, grof Brandis in drugi,
med obema vojnama pa je bil graščak grof Schönborn. Nekaj let nazaj je bil v dvorcu vzgojni dom, sedaj
pa dvorec sameva prazen in propada.
          nazaj   

© M. Hribar jul. 2007