GRAD     SLOVENSKA   BISTRICANa kratko o gradu

    Leta 1313 se v zgodovinskih virih omenja grad Slovenska Bistrica (Windisch Feistritz) kot burk Feistritz, a je bil gotovo pozidan že nekaj desetletij prej. V drugi polovici 13. stoletja ga je kralj Rudolf zastavil Goriškim gospodom, gospodje Auffensteini pa so ga odstopili Habsburžanom. Kot deželnoknežji fevd so ga leta 1335 upravljali zastavni lastniki grofje Walsee, Celjski grofje, grofje Schaunbergi in Gaisrucki, leta 1587 je grad kupil Hans Vetter (poznejši grofje Vetter-Lilie), leta 1681 pa ga je z ženitvijo pridobil grof Johann Wildenstein. Od leta 1717 do konca druge svetovne vojne je bila Slovenska Bistrica v lasti grofov Attemsov. V prvi polovici 17. stoletja so grad temeljito prezidali in od takrat izvira njegova današnja podoba štiritraktne dvonadstropne rezidenčne trapezaste tlorisne zasnove, na vogalih okrepljene s tremi pravokotnimi in enim okroglim stolpom. Attemsi so stavbo baročno predelali ter uredili imenitno poslikano viteško dvorano, freske je naslikal Franc Ignac Flurer. Zdaj so v gradu prostori za razne dejavnosti (tudi muzejske zbirke), gostišče in stanovanja

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006