GRAD        SLAPNa kratko o gradu

  Leta 1220 naj bi se v Slapu pri Vipavi naselili malteški vitezi, ki so baje pozidali grad Slap. Pozneje so grad pridobili pl. Zwegkhenburgi, v 18. stoletju pa baroni Flachenfeldi. Do leta 1818, ko je Slap kupil grof Mihael Coronini-Cronberg, se je zvrstilo več lastnikov, sredi 19. stoletja pa ga je kupil grof Tadej Klemen Lanthieri in ga prepustil kmetijsko-vinarski šoli, ki pa so jo leta 1873 prenesli na Grm v Novem mestu. Sedanje poslopje je popolnoma predelano.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar maj 2006