GRAD   ŠKRLJEVO
Na kratko o gradu
   Na pobočju Ravnišekega hriba nad vasico z istim imenom pri Šentrupertu stoji grad Škrljevo
(Grailach, Chrilowe), fevd krške škofije do sredine 17. stoletja. Leta 1163 je v zgodovinskem viru
omenjen vitez Megnardus de Crilog, verjetno pa je bil grad pozidan že prej. Prvotno stolpasto poslopje
je Osterman Turjaški (Auerspergi so Škrljevo pridobili v drugi polovici 15. stoletja) okoli leta 1500
prezidal v pravi grad in verjetno od takrat izvira njegova današnja podoba čokate osrednje stavbe s
prizidanim vhodnim stolpičem, z dvema polkrožnima stolpoma in drugimi stavbnimi sestavinami. Za Auerspergi
so imeli gospoščino gospodje Wernegkhi, po letu 1613 baroni Kheyselli, leta 1707 je grad kupil baron
Langenmantl, konec 18. stoletja je bil ast Jakoba Schüllerja, v prvi polovici 19. stoletja pa ga je kupil
Karel Vasič, oskrbnik na Turjaku. Njegovi dediči so ga leta 1885 prodali Mariji Podobnik in v lasti te
rodbine je bilo Škrljevo do konca druge svetovne vojne. Po vojni so bila v njem stanovanja, danes pa je
grad precej zanemarjen in počasi propada.          nazaj   

© M. Hribar jan. 2007