GRAD     SEVNICA











Na kratko o gradu
      Vrh položnega hriba v Sevnici stoji grad Sevnica (Lichtenwald), mogocna štiritraktna stavba z okroglimi stolpi na vogalih in z arkadnim notranjim dvoriščem. Grad je prvič omenjen šele leta 1309 kot castellum Liehtenwalde, a je bil pozidan prej, saj je v vzhodnem traktu ohranjen v baročni dobi znižani poznoromanski obrambni stolp (bergfried). Sevnico so upravljali salzburški ministeriali gospodje Sevniški, med letoma 1479 in 1491 je bil v ogrskih rokah, nato pa so bili grajski oskrbniki vitezi Rajhenburški in drugi. Po letu 1563 sta imela grad v najemu barona Boltežar Lamberg in Ivan Khisl, leta 1595 pa je Sevnico kupil baron Inocenc Moscon. V 18. stoletju so bili graščaki Auerspergi, v naslednjem stoletju pl. Rebenburgi in mnoge druge, predvsem plemiške rodbine, zadnji lastnik do konca druge svetovne vojne pa je bil Lucca Wallmoden. V bližini gradu stoji Lutrovska klet, enonadstropna stavba s portalom in stolpičem, v kateri je delno ohranjena notranja poslikava iz časov okoli leta 1600.
  

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006