ŠEMPETRSKI GRAD slike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Šempetrski grad (Schrottenthurn) – 16. stoletje

V 16. stoletju so v ravnini pod Šmarjetno goro sezidali pl. Shrotti manjšo, izrazito stanovanjsko graščino. Po bližnji grajski kapeli sv. Petra je graščina dobila ime Šempetrski grad. Letnica 1574 na grajskem portalu spominja na čas, ko so postali lastniki gradu Siegesdorfi. V kasnejših stoletjih so se zvrstili novi lastniki gradu. Leta 1902 je grad kupil Oton pl. Detela, zato se je po njem grad tudi imenoval Detelova graščina. Danes se grad uporablja za stanovanja in je z bližnjo grajsko kapelo pereč spomeniškovarstveni problem.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009