GRAŠČINA  SELOslike: Irena K.

Na kratko o graščini
      Graščina Selo (Sella) – 17. stoletje (Selo pri Radohovi vasi) V drugi polovici 17. stoletja je Sigmund pl. Semenič pozidal graščino Selo (Sella), nato pa je poslopje z gospoščino vred hitro šlo iz rok v roke. V začetku 18. stoletja je bilo Selo last Karla pl. Graffenwegerja, leta 1728 je kot lastnik omenjen dr. Pavel Ignac Ržen, ki ga je prepustil baronu Karlu Sebastijanu Ruessensteinu, leta 1758 ga je podedovala baronica Karolina Egkh, leta 1773 je Selo kupil baron Jožef Zois, nato se je zvrstilo več graščakov in zakupnikov. Zadnji lastnik je bil znani ljubljanski trgovec s semeni Sever. Med vojno je bila graščina požgana a so jo kmalu obnovili. Sedaj je v privatni lasti in popolnoma obnovljena.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec. 2009